Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej zasady wiary opiera na nauczaniu Jezusa i apostołów, zapisanych w Nowym Testamencie, i odwołuje się do ideałów pierwszych chrześcijan. Kościół utożsamia się również z ideami Reformacji, "będącej powrotem do źródła”, którym dla chrześcijan jest Pismo Święte. Określenie „ewangeliczny” pochodzi od Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu, dzięki której każdy człowiek może dostąpić pojednania z Bogiem i doświadczyć przemiany życia.

Naśladowanie Jezusa nie jest religią, ale – przede wszystkim – sposobem życia zaspokajającym najgłębsze potrzeby człowieka. Istotne w zyciu człowieka jest konieczność nawrócenia jako świadomej, osobistej decyzji, która nie może być dziedziczona po rodzicach lub zastąpiona religijnymi obrzędami.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.