Kim jesteśmy
Ewangeliczna Społeczność Myślenice
Jesteśmy ewangeliczną społecznością, wierzącą w Trójjedynego Boga. Jedynym autorytetem w sprawach wiary jest dla nas Biblia. Każdy z nas oddał życie Panu Jezusowi Chrystusowi i uznał Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Zanim jednak to się stało żyliśmy własnym życiem. Niektórzy z nas żyli w beznadziei pogrążając się w alkoholu i rozwiązłości. Inni pokładali ufność w sobie samych i własnej moralności. Jeszcze inni sensu życia szukali w religiach Wschodu i innych martwych obrzędach religijnych. To wszystko jednak nie dawało nam pokoju i szczęścia, czuliśmy pustkę do czasu aż Jezus Chrystus stanął na drodze każdego z nas. Byliśmy bowiem zgubionymi grzesznikami, potrzebującymi zbawienia i nawrócenia, co odkryliśmy czytając Boże Słowo - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

"Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną
drogę zboczył" Iz 53:6

" Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał,
nie masz, kto by szukał Boga" Rz 3:10-11

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,
lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" Rz 6:23

Jednak Bóg miłuje człowieka, a dowodem tego jest to, że Syn Boży Jezus Chrystus umarł za grzechy świata.

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" J 3:16

"Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych,
aby was przywieść do Boga (...)" 1P 3:18

"Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to,
że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami Chrystus za nas umarł" Rz 5:8

"(...) Co mamy czynić, mężowie bracia? (...) Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego" Dz.A. 2:37-38

Kiedy przyjęliśmy tą Dobrą Nowinę nasze życie zmieniło się radykalnie. Bóg oczyścił nas z grzechów obdarzając nas swoim pokojem i pewnością zbawienia. Każdy dzień chcemy przeżywać z Nim, ciągle przybliżać się do Niego poprzez modlitwę (która jest rozmową i szczerym mówieniem tego co mamy w sercu) i czytanie Bożego Słowa. Żyjąc z Jezusem Chrystusem, mając Najwyższego za obrońcę, (Psalm 91) nie musimy obawiać się o naszą przyszłość tu na Ziemi ale też i po śmierci, dlatego że Bóg przygotował mieszkanie w Niebie tym którzy Go miłują (J 14:17).
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.