location

Adres do korespondencji :

Ewangeliczna Społeczność

Myślenice
Os. 1000-lecia 3/24
32-400 Myślenice


Adres spotkań :

Ewangeliczna Społeczność

Myślenice
...............................................
32-400 Myślenice

con


Odpowiedzialny:

Sławomir Rymarczyk
Tel: 577-198-853
e-mail: esm@esm.net.pl
Facebook:
Ewangeliczna Społeczność MyśleniceKonto bankowe:

..............................................................................

tytuł wpłaty:

darowizna na cele kultu religijnegoFunkcja dostępna tylko dla zalogowanych.