Jesteśmy chrześcijanami

Słowo chrześcijanin pochodzi od greckiego słowa christianos, które oznacza należący do Chrystusa. Określenia tego użyto wobec naśladowców Chrystusa w Antiochii w I w.n.e. Tam też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami (Dzieje Apostolskie 11: 26).


"A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii.

I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi;

w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami."


Chrześcijanin to ktoś, kto uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz przyjął Jego nauczanie. Staramy się głosić wiernie naukę Jezusa i apostołów oraz stosować ją we własnym życiu. Podkreślamy znaczenie modlitwy oraz studiowania Pisma Świętego w pogłębianiu osobistej relacji z Panem Jezusem.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.