Świadectwa nowonarodzenia

Ewangelia Marka 16:16

"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."


 • Świadectwo Anety

  Pochodzę i wychowywałam się w małej miejscowości, w rodzinie katolickiej, gdzie duchowe wartości wpajane mi były od urodzenia. Z drugiej strony wiele było pijaństwa w domu rodzinnym i pogańskich wierzeń. Od dziecinnych lat duchowe przewodnictwo przejął nade mną wuj który był księdzem. To sprawiło, że stałam się osobą bardzo religijną. Często uczęszczałam do kościoła na msze, również w dni powszednie. Pamiętam, że jako dziecko mówiłam do Boga chciałam, żeby stał się dla mnie kimś bliskim. Gdy podjęłam naukę w Liceum jako nastolatka przyszedł okres zagubienia i depresji. Nie mogłam sobie poradzić ze sobą, to był czas kiedy umarła mi babcia, wtedy nasiliły się lęki, bałam się ciemności, że kogoś zobaczę...

  W tamtym czasie poznałam  nową koleżankę która powiedziała mi o Biblii, że jest to Sowo Boże, i że jest ktoś kto mnie kocha - Jezus Chrystus. Słowa te wywarły na mnie mocne wrażenie. Jednak nie rozumiałam Biblii którą zaczęłam czytać, natomiast codziennie chodziłam do kościoła i przyjmowałam eucharystię. W taki sposób trafiłam do charyzmatycznej grupy odnowy w Duchu Świętym. Czytaliśmy Pismo Święte, modliliśmy się, jeździliśmy na całonocne czuwania do Kalwarii. Mówiliśmy o zbawieniu które mamy w Chrystusie, jednak ja tej relacji z Bogiem nadal nie odczuwałam, nie miałam też pokoju w sercu, bałam się co ze mną będzie kiedy umrę, gdzie  się znajdę?

  Postanowiłam, że przeczytam całą Biblię, kiedyś usłyszałam, że nie można modlić się do obrazów bo to jest bałwochwalstwo...i rzeczywiście odkryłam, w  Rzym. 1,23 "I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka..."

  Dalej, Słowo o pośrednikach, 1Tym 2,5 "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" i o tym, że Dz.7,48 "Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych.." ale "niebo jest tronem moim, A ziemia podnóżkiem stóp moich..."

  To wszystko sprawiło, że nauka kościoła katolickiego zaczęła mi się kłócić z Biblią...

  Poznałam wtedy kilka osób z kościołów ewangelicznych i zaczęłam chodzić do nich na spotkania. Podczas czytania Słowa z Ew.J. "Ojcze uświęć ich w prawdzie twojej słowo Twoje jest prawdą" nagle otworzyły mi się oczy. Wiedziałam, że muszę odrzucić wszystko co jest sprzeczne z Jego Słowem, autorytet wuja i wszystkie ludzkie autorytety które do mnie przemawiały. Od tej pory zapragnęłam aby Duch święty prowadził mnie i objawiał mi prawdę. Odrzuciłam tradycję katolicką i eucharystię ponieważ jak jest napisane Rz.9,26 "Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie..."

  Stało się dla mnie jasne, że Pan Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy, zmartwychwstał i już więcej nie umiera i nie ma go w opłatku ale jest żywym, prawdziwym Bogiem!

  Jako młoda studentka interesowałam się naukami o moralności czytałam dużo książek psychologicznych i filozoficznych. Sama też uważałam, że jest we mnie coś dobrego, dopóki nie natrafiłam na werset z Iz.64,6 "I wszyscy staliśmy się podobni do tego co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona..." Bóg zabrał moją pychę, wiem, że bez Jezusa nic nie znaczę ale wszystko mam w Nim.

  Któregoś wieczoru, kiedy wołałam do Boga z głębi serca i z determinacją Bóg przemówił do mnie przez Psalm 91 i uwolnił mnie od lęków.

  Dał mi wierzącego męża, z którym wiele lat idziemy drogą naszego Pana Jezusa, przeszliśmy wiele trudnych doświadczeń ale Bóg jest wierny i nigdy nas nie zostawił. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci, naszą kochaną córkę i chłopca którego adoptowaliśmy dzięki naszemu Panu, gdyż włożył nam to do serca. Bóg wszczepił go w naszą rodzinę. Wierzymy, że one również pójdą Jego drogą.

  Chwytam się obietnicy  Iz. 44:3 „Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle”

 • Świadectwo

  ...Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.