Kursy Biblijne

"Zainspirowani miłością Boga, którą okazał w Jezusie Chrystusie dzielimy się naszą wiarą.

Wierzymy, że Bożym planem dla każdego człowieka jest przywrócić utracony obraz Boga.

Jesteśmy na nowo narodzonymi chrześcijanami, członkami jednej z wielu wspólnot ewangelicznych. Naszym pragnieniem jest przybliżać innym Osobę Pana naszego Jezusa Chrystusa."www.naobrazboga.com

Pójdź za mną!

Kurs "Pójdź za Mną" oparty jest w 100% na Ewangelii Jana, który był najbliższym uczniem Pana Jezusa i poznał Go bardzo dobrze. Jan przedstawia nam osobę Jezusa opisując, to co Jezus czynił, co mówił i przede wszystkim to, kim On jest. Każdy rozdział rzuca nowe światło i pokazuje Jezusa z innej strony, tak że po zapoznaniu się z cała ewangelią pojawia się przed naszymi oczami pełny obraz Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Janowi zrozumiemy kim jest Jezus, poznamy jaki On jest, co dla nas uczynił i co nam daje. Odkrycia dokonane podczas kursu "Pójdź za Mną", szczególnie te związane z poznaniem Pana Jezusa na zawsze zmienią Twoje życie. Poznasz kogoś, kto kocha Ciebie bezwarunkowo, takiego, jakim jesteś, kto chce iść razem z Tobą przez życie, jako przyjaciel i pasterz. Jezus chce być Dla Ciebie chlebem i wodą, drogą i życiem, pokojem i radością.

Kurs składa się z serii ośmiu spotkań, podczas których rozmawiamy i dzielimy się naszymi odkryciami w kilkuosobowej grupie lub w w osobistym spotkaniu z nauczycielem. spotykamy się raz na tydzień stacjonarnie lub online.

Do kogo adresowany jest kurs?

Do każdego, kto pragnie zacząć swoją przygodę z Bogiem i Biblią, a nie wie od czego zacząć.

Do tych, którzy chcą głębiej poznać Pana Jezusa.

Do tych, którzy chcieliby uporządkować swoje życie i znaleźć prawdziwy pokój.

Kurs jest bezpłatny.

ZAPISZ SIĘ

Odkrywanie życia

Każdy z nas szuka szczęścia. Dlaczego jednak tak trudno je znaleźć? Dlaczego tak często czujemy się odrzuceni, wykorzystani, samotni, cierpiący? Dlaczego, choć mamy więcej wolnego czasu, więcej możliwości, wolności i pieniędzy, to jest więcej rozwodów, depresji, wypalenia, chorób wywołanych stresem, więcej samobójstw. Mimo, że mamy więcej wszystkiego – nie czujemy się spełnieni. Dlaczego?

Kurs ODKRYWANIE ŻYCIA pokazuje, że często szukamy szczęścia w rzeczach, które w niewielkim stopniu spełniają to pragnienie. Kurs ten, prezentując historię biblijną (stworzenia, upadku, odkupienia i nowego stworzenia), pokazuje, w jaki sposób nasze najgłębsze pragnienie szczęścia może zostać zaspokojone tylko w jednej Osobie.

Podczas siedmiu spotkań będziemy poznawać Boga, który jest dobry, który jest godny zaufania, który jest hojny, który daje wolność, w którym mamy spełnienie, który daje życie, który jest radosny. Czy nie wydaje Ci się, że poznanie takiego Boga uczyni Cię szczęśliwym? Na kursie dowiesz się jaki najbardziej wartościowy prezent mógłby podarować Ci Bóg.

Do kogo adresowany jest ten kurs

i jak przebiega?

Powstał on z myślą o tych, którzy nie uważają się za osoby religijne i którzy nie czytali Biblii. Na kurs ODKRYWANIE ŻYCIA składa się siedem sesji. Każda z nich polega na spotkaniu w małej grupie raz na tydzień i trwa około 1 godziny. Podczas sesji oglądamy kilkunastominutowy film, który wprowadza nas do wspólnych rozważań opartych o pytania z zeszytu uczestnika. 

Kurs jest bezpłatny.


ZAPISZ SIĘ

Czy jesteś wystarczająco dobry?

Życie każdego z nas kiedyś się zakończy, a co potem? Czy zastanawiasz się, co czeka Ciebie po drugiej stronie? Według Biblii są tylko dwie możliwości: niebo i piekło. Niebo, czyli wieczne życie w obecności Boga, w miłości, radości, pokoju i szczęściu. Piekło, czyli wieczne cierpienie w oddzieleniu od Boga, jako kara za popełnione grzechy. Czy masz pewność,

co będzie z tobą po śmierci? Czy jesteś wystarczająco dobry, aby znaleźć się w niebie?

Czy w ogóle jesteśmy dobrzy? A co zrobimy z popełnionymi grzechami, jak się ich pozbyć?

Myśl o piekle nas przeraża i nawet nie dopuszczamy do siebie, że moglibyśmy tam trafić.

Pytanie jest, co robisz, aby uniknąć piekła i dostać się do nieba? Czy wiesz, co robić?

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby uratować człowieka przed karą piekła i wskazać drogę do nieba. Nauka Jezusa na temat, jak być zbawionym nazwana została „ewangelią”, czyli dobrą nowiną. Pan Jezus Chrystus objawił się osobiście Pawłowi i powołał go na apostoła, który miał przekazać ewangelię dla narodów. List apostoła Pawła do Rzymian kompleksowo opisuje drogę zbawienia i tłumaczy krok po kroku,

jak znaleźć tę drogę i nią podążać.

Do kogo adresowany jest kurs?

Do tych, którzy są niepewni i zaniepokojeni, gdzie trafią po śmierci.

Do tych, którzy pragną pokoju.

Do tych, którzy uważają się za zdrowych na duchu, aby mogli się zdiagnozować.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

ZAPISZ SIĘ

Szkoła Chrystusa

dla uczniów Jezusa

Być chrześcijaninem oznacza stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nakazał apostołom, aby czynili uczniami wszystkie narody przez głoszenie ewangelii, zanurzanie (chrzest) w wodzie i nauczanie posłuszeństwa Jego nauce. Jako dobry Mistrz i Nauczyciel pokazał swoim przykładem, jak należy to robić. Powołał dwunastu mężczyzn, aby zostali Jego uczniami. Wezwał ich, aby poszli za Nim, ochrzcił ich, nauczał ich Bożych Prawd, kształtował ich charakter, uczył ich jak funkcjonować razem i budować relacje, pokazywał im, jak w praktyce stosować naukę dając przykład nienagannego życia. I przede wszystkim przebywał z nimi w bliskiej społeczności tak, że mogli Go poznać osobiście.

        Bożą wolą jest, aby kolejne pokolenia uczniów Jezusa wzrastały i osiągały dojrzałość w podobny sposób: przez poznawanie Prawdy, wzrastanie we wspólnocie i rozwijanie osobistej relacji z Panem. Uczniostwo wymaga dyscypliny, zaparcia się siebie i wytrwałości.

Do kogo kurs jest adresowany ?

Kurs "Szkoła Chrystusa" jest dla każdego, kto zdecydował się pójść za Jezusem, zostać jego uczniem i swoją decyzję potwierdził przez chrzest w wodzie. Zapraszamy do udziału zarówno mężczyzn i kobiety bez względu na wiek i "staż wiary".

        Celem „Szkoły Chrystusa” jest prowadzenie ucznia do poznania Boga, duchowej dojrzałości, owocnego życia i służby dla Pana.

Kiedy, gdzie i w jaki sposób ?

Najbliższy kurs planowany jest na początek kwietnia 2021.

Kurs odbędzie się w formie wideokonferencji online lub/i stacjonarnie(we Wrocławiu)

w zależności od ilości zgłoszeń. Cały kurs to około 15 spotkań raz na tydzień

w grupie od 5 do 10 osób.

ZAPISZ SIĘ

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.